DUYURULAR

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği

Bilindiği üzere, 06/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ile atıkların yakma tesislerinde bertaraf edilmesi ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Asıl amacı atık yakma olmayıp ürün üretmek amacıyla kurulan beraber yakma tesislerinde atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve bazı atıkların endüstriyel üretim proseslerinde kullanılan hammaddelere alternatif olarak kullanılarak, atık yönetiminin en önemli basamaklarından bir olan atık minimizasyonun sağlanması amacıyla "Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği" 20.06.2014 tarihli ve 29036 Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu konuda TC. Tekirdağ Valiliği İl Çe vre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yazı ekteki gibidir:

Eke ulaşmak için tıklayınız.


Diğer Duyurular