DUYURULAR

Yıllık İşletme Cetveli

SAYIN ÜYEMİZ
          İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.03.2015 tarihli ve 76815628 - 120.02.02/1170 sayılı yazısı
          İlgi kayıtlı yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi almış olan imalatçı firmaların, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde, bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na vermeleri zorunlu olduğu belirtilmektedir.
          Bu nedenle, İlimizde bulunan Sanayi Sicil Belgeli işletmelerin, 2015 yılı Nisan ayının son iş gününe kadar (30 Nisan 2015) 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık İşletme Cetvellerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya yine www.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan, "E- Hizmetler" menüsü içerisindeki "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" başlıklı bölümden giriş yaparak elektronik ortamda vermeleri (yıllık işletme cetvellerini tam ve sağlıklı doldurmaları),  ya da teknik bir nedenden dolayı verememeleri halinde T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde, Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda veremeyen veya Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne sunmayan işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2015 yılı için 835 TL idari para cezası uygulanacaktır.
          Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne yapılan Sanayi Sicil işlemleri ile ilgili ( İlk Tescil, Vize, Yıllık İşletme Cetveli Bildirimi vb.) müracaatlarda, müracaat evraklarının tam olarak doldurularak yapılması, ayrıca firmaların idari para cezasına maruz kalmamaları için;
*Yeni kurulan işletmelerin 2 ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak için T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müraacat etmeleri,
*Unvan, adres, ürün değişikliği veya ilavesi ile iş yerinin kapatılması durumunda bir (1) ay içerisinde T.C. Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirim yapmaları,
*Sanayi Sicil Belgesi sahibi firmaların vizelerini 2 yılda bir yaptırmaları gerekmektedir.
          Bilgilerinize sunarız.


Diğer Duyurular