DUYURULAR

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ 2018

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda; ilgili Bakanlık tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl ‘’Verimlilik Proje Ödülleri’’ verildiği belirtilmektedir.’’Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.
Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün olacaktır.
Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler https://vgm.sanayi.gov.tr  web adresinde  yer almaktadır.

Sanayicilerimize duyurulur.


Diğer Duyurular