DUYURULAR

21.12.2017 tarihli Mahalli Çevre Kurulu kararları

Sayın Sanayicilerimiz,
 
Tekirdağ İli Mahalli Çevre Kurulu 21.12.2017 günü toplanarak 2017/14 sayılı karar ile; RAM Bacalarına uygulanması talep edilen filtre sistemleri için 31/12/2018 ‘e dek süre uzatımı kararı almıştır. 3’er aylık dönemlerle yine gelişme raporları OSB Müdürlükleri tarafından Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulacaktır.
 
Kimyasal Depolama, dolum-boşaltım ve ürün imalatı yapan sanayicilerimizin; işlemleri esnasında meydana gelen emisyonların toplanması ve bir gaz-buhar arıtım ünitesinden geçirildikten sonra baca vasıtasıyla atmosfere verilmesi, kimyasal depo tanklarında  ve kara tankerleri vasıtasıyla gerçekleştirilen dolum ve boşaltım işlemlerinde, ürün ve buhar geri dönüş hatlarının kara tankerlerine veya gaz arıtma sistemine bağlı olacak şekilde kapalı alanlarda ve/veya kapalı sistemlerle yapılması, oluşacak emisyonların gaz arıtma ünitesi hariç, kontrolsüz atmosfere verilmemesi gerekmektedir.
 
Mahalli Çevre Kurulu kararlarına ulaşmak için tıklayınız.


Diğer Duyurular