DUYURULAR

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme

19.07.2018

Sayın Sanayicilerimiz,

7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma çalışmalarıyla ilgili olarak Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığında 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 10.30' da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım BOZBIYIK başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Birim Amirleri, Merkez ve İlçe Vergi Dairesi Müdürü/Malmüdürlerinin de katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.Söz konusu toplantıda; kanunun önemi, yapılandırma kanunu kapsamında yapılacak
faaliyetler konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.

Toplantıda Kanunla;
♦ Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları,
♦ İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
♦ İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
♦ Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi,
♦ Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar,
♦ İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı,
♦ Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
♦ Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması,
♦ 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiş olduğu belirtilmiş ve bu imkanlardan mükellefimizin faydalanması için azami gayret gösterilmesi gerektiği tüm birim amirlerine bildirilmiştir.

Özellikle peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükellefimize %90 Yİ-ÜFE indirimi sağlanacağının, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin, artırımda bulundukları dönemler için vergi incelemesine tabi tutulmayacakları hususlarında mükelleflerimize detaylı bilgi verilmesi gerektiği hususları konuşulmuştur.

Başvurulann Kanun kapsamında alacaklar için 31 Temmuz 2018; matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos 2018 ve varlık barışı için 30 Kasım 2018 tarihine kadar gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine giderek kağıt ortamında yapılabileceği belirtilmiştir.

Mükelleflere hatırlatmak gerekirse, yapılandırma kapsamındaki ödemeler:
www.gib.gov.tr internet sayfası ve interaktif vergi dairesi üzerinden;
- GİB Mobil uygulamasından;
- Anlaşmalı bankalardan
- Vergi dairelerinden yapılabilmektedir.

 Bilgilerinize sunarız.                                                                                  

 

 


Diğer Duyurular