HABERLER

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

6 Mayıs 2011 tarihinde başlatılan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili değerlendirme toplantısı, Çorlu Silverside Otel' de Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında, ilgili bakanlık yetkilileri ve sanayicilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında mayıs ayında 2'nci yılı geride kalacak olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile ilgili başlangıcından bugüne yapılan çalışmalar değerlendirilirken, konu ile ilgili ilk konuşmayı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı yaptı.

Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı; "Bakanlık olarak eylem planının tüm süreçlerini titizlikle takip ettiklerini, mevcut durumda alınan mesafelerin Ergene Nehri'nin geleceği adına sevindirici olduğunu" söyledi. Toplantıda konuşan Vali Ali Yerlikaya da;1 Mart 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün katılımı ile gerçekleştirilen Islah Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı ve devam eden süreçteki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, "Söz konusu eylem planının 3.  ve 4. maddesinin dağınık ve çarpık sanayileşmeyi kümeleştiren, OSB bütünlüğü halinde planlı sanayi haline getirmeye yönelik olduğunu belirterek, ilk olarak yapılması gerekenin çevre dostu üretimle ilgili olarak çevremize, sanayi alanlarımıza çeki düzen vermek olduğunu" söyledikten sonra 1973 yılnda Çerkezköy OSB'nin kurulması ile beraber bölgenin İstanbul'a ve Doğu Avrupa'ya komşu olması münasebetiyle hızla sanayileştiğini ve Tekirdağ'ın bu özelliğiyle Türkiye'nin en önemli sanayi lokasyonu olduğunu" belirtti.
Aradan geçen süre içerisinde mevcut sanayicilerin planlı bir sanayileşme konusunda hem fikir haline geldiğine de değinen Vali Ali Yerlikaya, bu doğrultuda son 8 ay içerinde yapılan çalışmaları aktardı.

Vali Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili hedefler arasında, OSB'lerin hepsinin bundan sonra önümüzdeki iki buçuk yıl içerisinde dört dörtlük olmasının olduğunu ifade ederek, bu çalışmalar olurken de bu müşterek çalışmalarda, yüklenici bakanlıklar olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim ve Sanayi Bakanlığın hepsinin kendi perspektifinden onayının alınması gerektiğini de kaydetti.

İlerleyen süreç içerisinde hedeflenenin ise, OSB'ler ve OSB dışındaki firmalarda ortak arıtma online çıkış konusunda sonuca ulaşılarak, böylelikle firmalara yazılan cezaların minimize edileceğini söyledi.

Önümüzdeki 2, 2 buçuk ay içerisinde Islah OSB'lerin OSB konumuna geleceğini de söyleyen Vali Ali Yerlikaya, bu süreçte firmaların eksikliklerini özellikle de ÇED ve ruhsat eksikliklerini gidermelerinin önem arz ettiğini katılımcılara aktardı.
Vali Ali Yerlikaya'dan sonra konuşan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ise; 6 Mayıs 2011 tarihinden bugüne kadar eylem planı içerisindeki eylemleri başlıklar halinde katılımcılara anlattı. DSİ Genel Müdürlüğünden M.Erta Taşkınsoy'un Belediye Atıksu Arıtma Tesisleri ve Atıksu Kollektörleri ile ilgili sunumundan sonra DSİ 11. Bölge Müdürü Yunus Algın Ergene Havzası Yer Altı Suyu Eylem Planı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden  Zeki Terzioğlu da Katı Atık ve Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisleri ile ilgili birer sunum yaptı. Toplantı soru- cevap ile sona ererken toplantıdan sonra katılımcılar Çorlu Deri OSB'yi ziyaret ederek, buradaki Atıksu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulunup yetkilerden bilgi aldılar.
Toplantıya Vali Ali Yerlikaya, Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk,  ilgili bakanlık bürokratları,  Vali Yardımcıları,  Kaymakamlar, kurum müdürleri, OSB ve IOSB Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile sanayiciler katıldı.


Diğer OSB Haberleri