RUHSAT VE İZİNLER

Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı almak isteyen katılımcı, yapı ruhsatı için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterlerine uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, bölge müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.

Ruhsat verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve Bölge Müdürlüğümüze müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilir.  
 

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
 
1) YAPI RUHSAT TALEP DİLEKÇESİ Dilekçe Örneği (YR-EK-1
2) İMAR DURUMU Dilekçe Örneği (YR-EK-2)
3) APLİKASYON BELGESİ  
4) YOL KOTU BELGESİ, TABİ ZEMİN VE TESVİYE KOTLARI BELGESİ,
KAZI DOLGU HESABI
 
5) HARİTA UYGULAMA SORUMLULUK BELGESİ(TUS)  
6) ZEMİN ETÜT RAPORU  
7) ÇED GÖRÜŞÜ İlgili ada-parselde yapılacak yatırım hakkında Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden alınacaktır.
8) YAPI SAHİBİ BELGELERİ
a) Vergi Levhası Fotokopisi
b) Ticaret Odası Kayıt Belgesi
c) Ticaret Sicil Gazete Örneği 
d) Yetkili Kimlik Fotokopisi
e) Yetkili İmza Sirküleri 
 
9) MÜTEAHHİT FİRMA  BELGELERİ
a) Vergi Levhası Fotokopisi
b) Ticaret Odası Kayıt Belgesi
c) Ticaret Sicil Gazete Örneği 
d) Yetkili Kimlik Fotokopisi
e) Yetkili İmza Sirküleri 
f) Mal Sahibi ile yapılan İnşaat Sözleşmesi 
g) Müteahhitlik Taahhütnamesi ( YR-EK-3 )
h) Faaliyet Belgesi
 
10) ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ
a) Kimlik Fotokopisi
b) Diploma Fotokopisi
c) İkametgah Belgesi
d) Hizmet Sözleşmesi
e) Mesleki Faaliyet Taahütnamesi ( YR-EK-4 )
g) 
 
11) İTFAİYE RAPORU  
12) PROJELER VE PROJE MÜELLİF BELGELERİ
a) Mimari Proje (5 Takım)
b) Statik Proje ve Hesapları (5 Takım)
c) Mekanik Proje (Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisat, Isı Yalıtım)  (5 Takım)
d) Elektrik Proje (5 Takım)
e) Zemin Etüd Raporu
Tüm Müelliflerden : Mesleki Faaliyet Taahütnamesi ( YR-EK-5 ),
Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Vergi Levhası, İkametgah Belgesi ve Büro Tescil Belgeleri   
13) YAPI DENETİM KURULUŞU BELGELERİ
a) YİBF Kontrol Formu
b) Y.D. Hizmet Sözleşmesi
c) Y.D. Hizmet Taahhütnamesi
d) Yapı Denetim İzin Belgesi
e) Vergi Levhası Fotokopisi
f) Sözleşmeye ait Damga Vergisi
g) Y.D. Yetkilisi'nin Yetki Belgesi, Kimlik Fotokopisi, İkametkah Belgesi ve İmza Sirküleri
h) Y.D.Denetçi ve Kontrol Elemanlarının Kimlik ve Adres Bilgilerini Gösteren Tablo (YR-EK-6
ı) Proje Kontrol Formu                                                                                                    
 
14) ÜCRET                                                             (Halkbank Çorlu Şubesi TR31 0001 2009 3050 0016 0002 11 IBAN nolu hesaba,
Açıklama kısmında  firma ismi ve işlem konusu belirtilerek yatırılacaktır.)
15) Tüm Projeler Tarafımıza Digital Ortamda(DWG VE  PDF Dosyası) verilecektir. Mimari proje kesitlerde ve vaziyette memleket kotu belirtilecektir. Kara yoluna cephe parselde karayollarından geçiş izini alınacaktır.