RUHSAT VE İZİNLER

Yapı Ruhsatı

Yapı ruhsatı almak isteyen katılımcı, yapı ruhsatı için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterlerine uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, bölge müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.

Ruhsat verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve Bölge Müdürlüğümüze müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilir.  
 

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
 
1) YAPI RUHSATI TALEP DİLEKÇESİ Dilekçe Örneği (YR-EK-1
2) İMAR DURUMU Dilekçe Örneği (YR-EK-2)
3) APLİKASYON BELGESİ  
4) YOL KOTU BELGESİ, KAZI DOLGU HESABI  
5) ZEMİN ETÜT RAPORU  
6) ÇED GÖRÜŞÜ İlgili ada-parselde yapılacak yatırım hakkında Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden alınacaktır.
7) YAPI SAHİBİ BELGELERİ
a) Vergi Levhası Fotokopisi
b) Yetkili Kimlik Fotokopisi
c) Ticaret Sicil Gazete Örneği 
d) Yetkili İmza Sirküleri 
 
8) MÜTEAHHİT FİRMA  BELGELERİ
a) Faaliyet Durum Belgesi
b) Yetkili Kimlik Fotokopisi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazete Örneği 
e) Yetkili İmza Sirküleri 
f) Tapu ( son 1 aya ait tapu kaydı)
g) Mal Sahibi ile yapılan İnşaat Sözleşmesi 
h) Müteahhitlik Taahhütnamesi ( YR-EK-3 )
 
9) ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ
a) Kimlik Fotokopisi
b) Diploma Fotokopisi
c) İkametgah Belgesi
d) Hizmet Sözleşmesi
e) Mesleki Faaliyet Taahütnamesi ( YR-EK-4 )
f) 5 İş Taahhütnamesi 
 
10) İTFAİYE RAPORU  
11) PROJELER
a) Mimari Proje (4 Takım)
b) Statik Proje ve Hesapları (4 Takım)
c) Mekanik Proje (Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisat, Isı Yalıtım)  (4 Takım)
d) Elektrik Proje (4 Takım)
 
12)  PROJE MÜELLİF BELGELERİ
a) Mimar
b) İnşaat Mühendisi
c) Makina Mühendisi
d) Elektrik Mühendisi
e) Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri
f) Harita Mühendisi (TUS belgesi)
Tüm Müelliflerden : Mesleki Faaliyet Taahütnamesi ( YR-EK-5 ),
Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Vergi Levhası, İkametgah Belgesi, Büro Tescil Belgesi ve İmza Sirküleri
13) YAPI DENETİM KURULUŞU BELGELERİ
a) YİBF Bilgi Formu
b) Y.D. Hizmet Sözleşmesi
c) Y.D. Hizmet Taahhütnamesi
d) Yapı Denetim İzin Belgesi
e) Vergi Levhası Fotokopisi
f) Y.D. Yetkilisi'nin Kimlik Fotokopisi, İkametkah Belgesi ve İmza Sirküleri
g) Proje Kontrol Formu   
h) Y.D. Hizmet Bedeli
ı) Y.D.Denetçi Mimar ve Mühendis Kimlik Fotokopileri,Denetçi Belgeleri ve İkametgah         
 
14)  ÜCRET                                                             (Halkbank Çorlu Şubesi TR53 0001 2009 3050 0016 0002 03 IBAN nolu hesaba,
Açıklama kısmında  firma ismi ve işlem konusu belirtilerek yatırılacaktır.)
15)  KARAYOLU GEÇİŞ İZİN BELGESİ VE PAFTASI Kara yoluna cephe parselde karayollarından geçiş izni alınacaktır.
16)  KURUM GÖRÜŞLERİ BOTAŞ, TEİAŞ, DSİ, GAZDAŞ,TEDAŞ
17) Tüm Projeler Tarafımıza Digital Ortamda(DWG VE  PDF Dosyası) verilecektir. Mimari proje kesitlerde ve vaziyette memleket kotu belirtilecektir.
İşyeri Açma Ruhsatı olan parsellerde yeni yapılacak binalar için makine yerleşim planı hazırlanacaktır.