RUHSAT VE İZİNLER

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için yapı kullanma izni için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılır.

Gerekli Belgeler
Yapı kullanma izin belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak bir üst yazı ile Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
 

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler
 
1) YAPI KULLANMA İZNİ TALEP DİLEKÇESİ Dilekçe Örneği (YKI-EK-1
2) RÖPERLİ APLİKASYON KROKİSİ Ölçekli ve Ulusal Koordinat Sisteminde olacak ve LİHKAP(Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu)tarafından hazırlanacaktır.
3) İŞ BİTİRME TUTANAĞI Yapı Denetim Kuruluşunca onaylı ve imzaları eksiksiz sunulacaktır. 
4) ASANSÖR RUHSATI Ergene 2 OSB'ye yapılacak müraacatla, inceleme neticesinde verilecektir. 
5) SIĞINAK PROJE KONTROL FORMU Yapı Denetim Yetkilisi, Denetmenlerince, Yapı Müteahhiti ve Yapı sahibince onaylı sunulacaktır.
6) SİGORTA İLİŞİĞİ KESİLDİĞİNE DAİR YAZI Yapı Müteahhiti ve/veya Yapı Sahibi adına Ergene Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacaktır.
7) VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI Çorlu Vergi Dairesinden alınacaktır.
8) ENERJİ KİMLİK BELGESİ Yetkili Mühendisler tarafından alınacak(Üretim binaları ve depolar hariç)
9) ÜCRET Halkbank Çorlu Şubesi TR53 0001 2009 3050 0016 0002 03 Nolu hesaba, Açıklama kısmında firma ismi ve işlem konusu belirtilerek yatırılacaktır.
10) YAPI FOTOĞRAFI Yapının bitmiş halde tüm cephelerden çekilmiş fotoğrafları
11) YANGIN TESİSAT RAPORU Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan,yangın algılama tahliye
 ve söndürme sistemlerinin yapılması ve denetlenmesi ve bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair rapor.
12) AĞAÇ KONTROLÜ     İnşaat alanı/20= ağaç sayısı kadar yerinde ağaç olacaktır.