RUHSAT VE İZİNLER

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için yapı kullanma izni için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılır.

Gerekli Belgeler
Yapı kullanma izin belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak bir üst yazı ile Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Güncelleniyor...