YÖNETİM

Denetim Kurulu

DENETİM KURULU
ASIL ÜYELERİ
KURUMU DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- Ramazan GÜN Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1- Özkan AYDOĞDU
2- Tamer BALKANCI Ergene Belediye Başkanlığı 2- Salih TIKNAS