OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, 8 inci maddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur” ifadesi gereği, Bölgemizde bulunan ve enerji tüketimi 1000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelere hizmet etmek amacı ile Enerji Yönetim Birimi (EYB) oluşturulmuştur.

 

 

OSB Enerji Yönetim Biriminin (EYB) Görevleri Nelerdir?

OSB bünyesinde;

- Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak,

- Bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak,

- Organize Sanayi Bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, enerji yönetim çalışmaları yapmak,

 

OSB ve Katılımcılarına Yönelik, Yasal Zorunluluk İçeren Yükümlülükler Nelerdir?

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası;

- Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, Ticari ve hizmet binaları,

- Elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir.

- Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

 

Ayrıca aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “…bölgesinde faal durumda en az 50 işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur.” hükümlerine istinaden yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü destek programlarına yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin başvuruda bulunulabilmesi için aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının c bendi ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde bulunan “Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması.” hükmü gereğince TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalı ya da söz konusu belgeyi almak için müracaatlarını yapmış olmaları gerekmektedir.

 

Enerji Tüketim Bildirim Formu (4 Sayfa)