OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Ergene 2 Organize Sanayi Bölgemiz, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 29.03.2011 tarih 6215 Sayılı Yasanın 19. maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanununa eklenen 8.maddesi gereğince 04.07.2012 tarihinde Islah Organize Sanayi Bölgesi olarak kurulmuştur. Islah Komisyon Kararlarının yerine getirilmesi sonucunda 11.10.2013 tarihinde Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi statüsü kazanmıştır.       

Bölgemiz Müteşebbis Heyeti, Tekirdağ Valisi Başkanlığında Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı %34, Ergene Belediye Başkanlığının %33, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının %33 katılımı ile oluşturulmuştur.

Organize Sanayi Bölgemiz Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer almakta olup, Tekirdağ Asyaport Limanına 64 km, Çorlu Havaalanına 25 km, ASB Gümrük Müdürlüğüne 8 km, Çorlu Demiryoluna 10 km mesafede ve D–100 Devlet Karayolunun güzergâhı boyunca sağ ve solunda bant şeklinde 736,33 hektarlık alana kurulmuş olan sanayi tesislerinden oluşmaktadır. Bölgemizin güneyinde Tekirdağ ve Marmara denizi, kuzey batısında Edirne, kuzeyinde Saray ilçesi, doğusunda İstanbul ili yer almaktadır.

Toplamda 266 parsel bulunmaktadır.  Bunlardan 246 adet parsel sanayi, 10 adet parsel hizmet ve destek alanı parseli olarak ayrılmıştır. 8 adet OKA ve DOP parseli mevcut olup,1 adet trafo ve 1 adet arıtma tesisimize ait parsel bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunan sanayi parsellerinin 111 adedinde fabrikalar faal durumda olup, ağırlıklı olarak tekstil sektörü yer almaktadır. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalar 15.250 civarında istihdam yaratmaktadır. Bölgemiz içerisinde bulunan parsellerin doluluk oranı %55,08 civarındadır.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı İçerisinde yer alan çalışmalar neticesinde Bölgemizde Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı yapılmaya başlanmıştır. Tesis, atık suların arıtılması için fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma bölümlerinden oluşmaktadır. 60.000 m3/gün kapasitesinde yapılmış olup, 30.000 m3/gün ilavesi mevcuttur. AAT inşaatımız nakdi ve fiziki olarak tamamlanmıştır.