OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri
DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
 

Ramazan GÜN

Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

 

Özkan AYDOĞDU

Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
 

Merdin CANTAŞ

Ergene Belediye Başkanlığı

 

Ali AYDOĞDU

Ergene Belediye Başkanlığı