OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla yürütülmekte olan Verimlilik Proje Ödüllerinin 2019 yılı başvuruları başlamıştır.

Bu kapsamda mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimiz ile kamu kurumları, verimliliği artırmaya yönelik projeleri ile  11 Mart 2019 tarihine kadar ödüllere başvuruda bulunabilmektedirler. Bununla birlikte, gönüllü bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler

Başvuru formlarına ve ödül sürecine ilişkin detaylı bilgilere Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,