OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazıda; ambalaj atıkları ve tehlikesiz atıkların lisans sahibi olmayan kişi/firmalar tarafından toplama ayırma işlemine tabi tutuldukları, gerek bu kişiler gerekse de lisans/yetki sahibi kişi/firmalarca ön işlem yapıldıktan sonra geriye kalan bakiye atıkların özellikle mesai saatleri dışında yakılarak çevre kirliliğine sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtilerek; denetimlerde  72.197 TL’den 9.025.959 TL’ye varan cezaların uygulanacağı bildirilmektedir.