OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden; atıksu üreten tüm tesislerin (arıtma tesisi olan/olmayan, alıcı ortama deşarj eden, kanalizasyona deşarj eden, OSB kanalına deşarj eden, geri dönüşümlü kullanan, sulama suyu olarak kullanan, fosseptikte biriktiren) Atıksu Bilgi Sistemine veri girişi yapması gerekmektedir.