OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Katılımcımız, 

 

Avrupa Birliği (AB), tarafından  KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2009 yılından bu yana Avrupa KOBİ Haftası gerçekleştirilmektedir. 

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 38 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, 2011’den itibaren açıklanan istatistiklere göre yapılan etkinlik sayısı açısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır. 

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ'ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=en)  kaydedilmesi; 15-21 Kasım 2021 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde çevrimiçi etkinliklerin artan önemi nedeniyle KOBİ Haftası İletişim Ekibi tarafından bu gibi etkinliklerin organizasyonunda yönlendirici olması amacıyla bir infografik hazırlanmış olup, söz konusu doküman Ekte bulunmaktadır. Ayrıca etkinliklerde kullanılabilecek görsel için (https://cosme.kosgeb.gov.tr/cerceve-kosullarin-iyilestirilmesi-bileseni/) sayfasının Avrupa KOBİ Haftası bölümünde bulunan içerikten yararlanmak mümkündür. 

 

İnfogratik (2 sayfa)

 

Saygılarımızla,