OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan gönderilen yazıda;

Avrupa Birliği (AB), KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmekte olduğu ifade edilmektedir.

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 37 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 28 Kasım - 04 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ülkemizde KOBİ'ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/ kaydedilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımızla,