OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

18.12.2020

 

Bölge sınırlarımız içinde bulunan 254 ada 9 ve 10 parselleri kapsayacak şekilde mahkeme kararına istinaden 3194 sayılı İmar kanunun 18’inci madde uygulaması yapılmış olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 16/12/2020 tarih ve 2144217 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planı 18.12.2020 tarihinden itibaren Müdürlüğümüz ilan panosunda 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askı Bilgi Paftası

 

Bilgilerinize sunarız.