OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın SANAYİCİLERİMİZ,

Yaşanan salgın nedeniyle ülkemizde faaliyet gösteren sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tarifelerinde sanayi aboneliği için aranan vize sürelerinde esneklik sağlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK)'na yapmış oldukları başvuruya istinaden EPDK tarafından alınan karar doğrultusunda 01.03.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihleri arasında vize süresi dolan veya dolacak olan işletmeler için aranan 30 günlük vize süresinin 90 gün olarak uygulanacağı beliritlmiştir.

EPDK karar yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,