OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekâletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkûr Vekâletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetveli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin Ağustos ayı sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne (SSBS) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr girerek bu tarihe kadar mücbir sebep bildiriminin yapması ve 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini göndermesi gerekmektedir.

 

1) Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden COVİD-19 YİC DİLEKÇESİ başlığında belirtilen sekmeden Yıllık İşletme Cetveli mücbir sebep bildiriminde bulunan fakat henüz 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler ile

2) 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen ve COVİD-19 YİC DİLEKÇESİ ile müracaat etmeyen işletmeler,

Yukarıda belirtilen iki durumda da firmalar 2019 yılı  Yıllık İşletme Cetvelini Ağustos ayı sonuna (31.08.2020) kadar elektronik ortamda doldurup İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde, Yıllık İşletme Cetvellerini elekronik ortamda veremeyen işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi kapsamında 2020 yılı için 1586 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,