OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü gereği mücbir sebep bildirerek yıllık işletme cetveli veremeyecek işletmelerin yıllık işletme cetvelleri verilme sürelerinin uzatılması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkisinde olup buna göre ülkemizdeki Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 14 haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar sistem üzerinden Yıllık İşletme Cetveli ekranına giriş yapıldığı zaman " Mücbir Sebep Dilekçesi" başvuru ekranı karşınıza otomatik olarak çıkacaktır. İlgili ekrandan "Covid-19 (YIC 2020)" işaretlenip ve Evet'e tılanarak mücbir sebep bildirimi başvurusunun yapılması ve bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelinin “İl Müdürlüğüne Gönder” butonuna basılarak gönderilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde, Yıllık İşletme Cetvellerini elektronik ortamda veremeyen işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.