OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OSBÜK Trakya Temsilcisi Erdim Noyan, Organize Sanayi Bölgeleri Küresel rekabet stratejileri Ortak Akıl Toplantısında, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın sorularını yanıtladı. Trakya OSB’lerinin önündeki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi

HAKAN GÜLDAĞ: Sayın Erdim Noyan da bizimle birlikte. Erdim Başkanımız, Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı, aynı zamanda Ergene-2 OSB yönetim kurulunda da görev yapıyor. Küresel rekabet stratejileri çerçevesinde OSB’lerin öncelikli sorunlarını, çözüm önerilerini dile getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biliyorum, mutlaka “bu doğalgazı ne yapacağız” diyeceksiniz. Geçen toplantılarda OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükçü, çok güzel ifade etti, altını çizdi. “Burada mutlaka ayrı bir tarife uygulanmalı” dedi. Bunların hepsi sonuçta bu stratejilerin içerisinde. Maliyet artışları, hammadde sıkıntıları, bunlar da bu stratejileri etkiliyor. Öncelikli olarak yıllardır bu konuların peşinde fikir üretmeye, çözüm üretmeye çalışan, sorunun parçası olmaktan çok çözümün parçasına yönelmiş bir yönetici olarak neler söylersiniz?

ERDİM NOYAN: OSBÜK’te Trakya Bölge Koordinatörü olarak da görev almaktayım. Trakya bölgesindeki OSB’lerin bir çoğunun diğer OSB’lerden bir farklılığı var. Türkiye’de ıslahtan gelen OSB terimi, Ergene havzası koruma eylem planının devreye girmesi ile oluştu. Şu anda halen Türkiye’de yirmi iki tane ıslahtan gelen OSB var ve bunların on bir tanesi Trakya’da, dokuz tanesi de Tekirdağ’da. Bu OSB’lerin kuruluş süreci diğer OSB’lere göre çok farklı oldu. Normalde bir OSB’ye boş bir arazi tahsis edilir, orada bütün altyapı, her şey kurulur, ondan sonra parselasyon yapılır. Islah OSB’lerde ise yıllar önce kurulmuş fabrikaların OSB’ye dönüşümü yapıldı, bütünden parçaya doğru yani işlemlerde geriye doğru gelindi, bu nedenle de sorunlar diğer OSB’lerden çok farklı.

Islahtan gelen OSB’lerin elektrik dağıtım lisansı yok çünkü bölgede özelleştirme olduktan sonra bu OSB’ler kuruldu. Bölgedeki Elektrik Dağıtım Lisansı alan firmanın müşterilerinin yüzde 55’i bu OSB’lerden oluştuğu için bu durum onlara da haksız bir durum oluşturmaktaydı. Konunun mücadelesini uzun zaman verdik. Bu OSB’lerin mağduriyetinin giderilmesi için en azından bir üst teşvik bölgesinden değerlendirilmesini ısrarla talep ettik.

TEKİRDAĞ İKİNCİ TEŞVİK BÖLGESİNE ALINMALI

Bu OSB’lerimizin doluluk oranı yüzde 50-55’lerde. Tekirdağ ili kısa bir süre öncesine kadar 2. teşvik bölgesinde yer almaktaydı. OSB olarak üçüncü bölgeden değerlendiriliyorduk fakat geçen yıl sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi göz önüne alınarak, Tekirdağ ili İkinci bölgeden birinci bölgeye alındı. Birinci teşvik bölgesi olarak bu OSB’leri doldurmak çok zor, konuyu sürekli gündeme getiriyoruz. Tekirdağ ilinin tekrar ikinci teşvik bölgesine alınmasını temenni ediyor ayrıca bölgemizde bulunan ıslahtan gelen OSB’lerin de 4. teşvik bölgesinden değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bölgeyi cazip hale getirmek için bu hamlelerin yapılması gerekiyor.

Bölgede altyapı eksikliğimiz var. Son günlerde özellikle derin deşarjla ilgili altyapı çalışmaları var. Sanayi Bakanlığından alınan kredi ile bu yatırımları sanayicilerimiz yaptı, elini taşın altına koydu. Son günlerde müsilajla ilgili birtakım sorunlar oldu ama buradaki OSB’lerle alakası yok, çünkü derin deşarjın şu anda yüzde 10’u çalışıyor. Altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz, büyük giderlerimiz var, maliyetlerimiz çok fazla, kamulaştırma giderlerimiz var ve aidattan başka bir gelirimiz yok. Arıtma tesisimizin altyapısını tamamlamaya çalışıyoruz, bu arıtmaların gecikmesi nedeniyle maalesef sanayicilerimiz mağduriyet yaşadı. OSB’lere verilen kredinin geri ödemesi başladı. Sanayicilerimiz hem bu arıtma tesisinin kredisine ödeme yaparken hem de kendi arıtma tesislerinin maliyetini karşıladılar. Ortak arıtmanın devreye alınmasındaki gecikme nedeniyle özellikle tekstil ihracatı yapan fabrikalarımız, bazı müşterilerinin sipariş iptali ile karşılaşarak ihracat yapamaz duruma geldiler.

ISLAHTAN GELENLERE FARKLI MEVZUAT GEREKLİ

Özellikle ıslahtan gelen OSB’lerde geçmişte ortaklı kurulmuş fabrikalar var. Daha sonra bu fabrika sahipleri ortaklıklarını bitirmişler, bu durumda olan fabrikanın bir tanesine bir parselde kanun gereği işletme ve çalışma ruhsatı verildiği için diğerine verilmiyor. Böyle olunca fabrikalarımızın birçoğu kapanmak durumunda kaldı. Geçmişte yapılanmış bu durumda olan fabrikalarımızın bir parselde birden fazla faaliyette bulunulması için kanun değişikliğinin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. Bunun dışında yine hizmet destek alanı şansımız yok. Yönetmelikte yapılan bir değişiklikle hizmet destek alanlarının sadece OSB’nin mülkiyetinde olan arazilere verilmesi şartı getirildi. Ama Islahtan gelen OSB’lerimizin böyle bir arazisi yok, satın alacak bütçemiz de mevcut değil. Buna benzer bir çok sorunlar nedeniyle ıslahtan gelen OSB’lerin gerçekten farklı bir mevzuatla değerlendirilmesi gerekiyor.

SİGORTA BEDELLERİ ÇOK YÜKSELDİ

Bölgedeki ticaret ve sanayi tesislerinin deprem sigorta tarifelerinde yaklaşık yüzde 150’ler civarında çok ciddi artış oldu, bu zammın geriye alınması için taleplerimiz var. Sanayicilerimizin bir kısmı bu yüksek zam nedeniyle sigorta yaptıramadı veya bir kısmı daha kısıtlı olarak sigorta yaptırma yoluna gitti. Ergene havzası koruma eylem planın kapsadığı bölgelerde ayrıca su sorunun da ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Şu anda ilk olarak aklıma gelen sorunlarımız bunlar.

Özetleyecek olursam; sorunların bir an önce çözülmesi için özellikle Trakya özelinde sadece Sanayi Bakanlığı değil, Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığının da bir araya gelip bir koordinasyon sağlaması ve bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Zaman hızla geçiyor, sanayicilerimiz gerçekten bu konuda artık tahammül edemiyor. Islahtan gelen OSB’lerin sorunları çok farklı, diğer OSB’lerin seviyesine gelmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu OSB’lerimiz için pozitif ayrımcılık bekliyoruz.