OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz;

 

OSB Üst Kuruluşu ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında “OSB’ler ile OSB sanayicilerine piyasa normunun altında fiyatlandırma ve vadelendirme imkanlarıyla Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına yönelik kredi sağlanması” amacıyla 19.07.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Banka tarafından OSB'ler ve OSB sanayicilerine sağlanacak olan finansal desteğin şartları piyasa koşulları gereğince süreç içerisinde değişkenlik arz edecek olmakla birlikte; iş birliği kapsamında OSB'ler ve OSB sanayicilerine Banka nezdinde tanınacak olan destek koşulları ekte yer alan bilgi notunda gönderilmektedir.

Ek :Finansal Destek Şartları (1 Sayfa)

Bilgilerinize sunarız.