OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından birincisi geçen yıl yapılan ve katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu “OSB Yıldızları Araştırması” bu yıl da tekrarlanmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan ve kaynağından derlenen verilere dayalı tek çalışma olan bu araştırma, OSB’lerdeki firmaların performansını ödüllendirecek etkin bir referans kaynağı olmuştur.

Bu yıl Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yapılacak olan araştırma kapsam ve içerik olarak yenilenmiştir. Başvuran firmalar yurtiçi satışlar, ihracat, istihdam, kadın istihdamı ve Ar-Ge harcamaları açısından hem bulunduğu OSB hem de Türkiye geneli için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca 2020 ve 2021 yılı değerlerinin karşılaştırılması ile en iyi performans gösteren firmalar da belirlenecektir.

OSB Yıldızları Araştırmasına başvurular https://osbyildizlari.osbuk.org adresinden yapılacak olup son başvuru tarihi 29 Ekim 2022‘dir.