OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gönderilen ve duyurulması istenen; Musul Başkonsolosumuzun, Başkonsolosluk Ticaret Ataşesi ile birlikte 19 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Musul Serbest Bölgesi’ni ziyareti ile ilgili yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek :23/06/2022 tarihli ve 3758678 sayılı yazı (2 Sayfa)

 

Saygılarımızla,