OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca OSB’lerde faaliyette bulunan firmaların ülke ekonomisine katkılarını ortaya koymak, başarılı ve performansı yüksek firmaların bilinirliğini arttırmak amacıyla OSB YILDIZLARI Araştırması yapılmaktadır. Geçen yıl ikincisi yapılan araştırma sonucunda belirlenen performansı yüksek firmalar, üst düzey firma temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı katılımlarıyla düzenlenen törende ödüllendirilmişlerdir. Bunun yanında ödül alan firmaların en çok yer aldığı ilk üç OSB’ de ayrıca ödüllendirilmiştir. Ödül törenine, görsel ve yazılı basında geniş yer verilerek, ödül alan firmalar ve yer aldıkları OSB’lerin de kamuoyunda bilinirliklerinin artması sağlanmıştır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB’ler ve bünyesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan ve kaynağından derlenen verilere dayalı tek çalışma olan araştırma, OSB’lerdeki firmaların performansının ödüllendirildiği, gelenekselleşmiş etkin bir referans kaynağı olmuştur. Araştırmaya başvuran firmalar yurtiçi satışlar, ihracat, istihdam, kadın istihdamı, çevreci yaklaşımlar ve ArGe harcamaları kategorilerinde değerlendirmeye alınacak ve her kategoride dereceye giren firmalar yanında, 2021 ve 2022 yılı değerlerinin karşılaştırılması ile en iyi performans gösteren firmalar da ayrıca belirlenerek ödüllendirilecektir.

OSB Yıldızları Araştırmasına başvurular https://osbyildizlari.osbuk.org adresinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 30 Eylül 2023‘dür.

 

Saygılarımızla,