OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Osbük tarafından tarafımıza iletilen yazıda, 02/02/2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin "Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar" başlıklı 48'inci maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancıların belirlendiği, bu kapsamda 01/10/2022 tarihi itibarıyla https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinin devreye alınarak yabancılara ikamet hakkı da tanıyan çalışma izni muafiyetinin düzenlenmeye başlandığı, devamla, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin "Çalışma izni muafiyeti başvurusu" başlıklı 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında başvuru süresiyle ilgili, yurt içinden yapılacak çalışma izni muafiyeti başvurularının, vize veya vize muafiyeti süresinin aşılmaması kaydıyla yabancının Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde yapılacağı hususunun düzenlendiği, diğer taraftan, ülkemizde geçerli ikamet izni ile bulunan yabancılar açısından 30 günlük başvuru süresinin gözetilmediği kaydedilmektedir.

Bilgilerinize sunarız
İlgili yazıya buradan erişebilirsiniz.