OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi,Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Kırkgöz Mahallesi 139 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 147 ada 1 ve 2 nolu parseler ile Vakıflar Mahallesi 255 ada 1 nolu parsellere ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması çalışmaları tamamlanmış olup, 11.05.2020 tarihinden itibaren Müdürlüğümüz ilan panosunda 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askı Bilgi Paftası

Bilgilerinize sunarız.