OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Sayın Sanayicilerimiz,

 

12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile Bölge sınırlarımız içinde yer alan tüm firmaların Sıfır Atık Sistemini kurarak, ofis ve yemekhanelerinden kaynaklanan atıklarını ayrı olarak biriktirmek ve bu atıkların karıştırılmadan toplanmasını ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması esastır.

Konu ile ilgili firmalara bilgilendirme mailleri atılmış olup, bilgi almak isteyenlerin OSB Müdürlüğümüze müraacatını rica ederiz.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ ve Ekleri

https://sifiratik.gov.tr/

 

Saygılarımızla,