OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Ergene 1 ve Ergene 2 OSB’lerde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara, 9 Aralık 2018 Çarşamba günü Bölgemiz toplantı salonunda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Uluslararası Rekabeti Geliştirme Desteği (URGE) hakkında bilgi verildi. Ardından Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin (DTİM) tanıtımı gerçekleştirildi.