OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

10.10.2008 tarih ve 27020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliği ile 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankacılık işlemlerinde IBAN numarası kullanılması zorunluluğu gelmiştir. Banka yolu ile yapılacak ödemelerde aşağıda belirtilen IBAN numaralarının dikkate alınmasını rica ederiz.

Banka         Şube-Kodu  Hesap No IBAN No Ödeme Şekli
HALKBANKASI     305 -Çorlu 16000203       TR53 0001 2009 3050 0016 0002 03 Aidat - İmar İnşaat Birimi - Çevre Birimi
HALKBANKASI     305 -Çorlu 16000243 TR40 0001 2009 3050 0016 0002 43 Yatırımlara Katılım Payı