OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri
 1. Başvuru dilekçesi (satın alma isteği, yapılacak faaliyet adı / kapasite bilgileri / kullanılacak su bilgileri)
 2. İş akım / proses açıklaması (TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatında ve ayrıntılı olacak şekilde)
  • Kullanılan kimyasallar belirtilmelidir,
  • Kimyasallara ait MSDS formları ve depolama miktarları belirtilmelidir,
  • İş akım şeması/açıklaması detaylı olarak belirtilmelidir,
  • Oluşacak atıksu-emisyon-koku-atıklar açısından detaylı olarak bilgiler verilmelidir,
  • İçme ve kullanma suyunun temininin nasıl yapılacağının bilgisi verilmelidir,
  • Oluşacak atık cinsleri belirtilmelidir,
  • Mevcutta aynı üretimi yapan tesisleri varsa bina iç ve dış fotoğrafları eklenmelidir.
 3. Alınacak arsa / binada kuyu varsa yasal su kullanım izin belgeleri,
 4. Çevre Taahhütnamesi (başvurunun uygun görülmesi durumunda noter onaylı),
 5. Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait kapasite raporu,
 6. Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait ÇED ve Çevre İzin Belgeleri,
 7. Ek 3 Tahsis Taahhütname (başvurunun uygun görülmesi durumunda noter onaylı),
 8. İmza sirküleri,
 9. Yatırımlara katılım bedeli olarak m²/12,00 TL +KDV(%18) (başvurunun uygun görülmesi durumunda).

NOT : Dilekçe ve Proses akım şemasının her sayfası imza sirkülerindeki kişi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.