OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Yapı ruhsatı almak isteyen katılımcı, yapı ruhsatı için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcı (yapı sahibiyürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterlerine uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, bölge müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir.

Ruhsat verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve Bölge Müdürlüğümüze müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilir.

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Ergene2 Organize Sanayi Bölgesi'nde …...…… pafta …….... ada …...….parselde............………………………………….......………………………………......'e/a ait Yapı Ruhsatı'na esas inşaat uygulama projeleri ve gerekli dökümanlar aşağıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

* BELGELERDE YER ALAN YAPI ADRES BİLGİSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLECEKTİR.

1) YAPI RUHSATI TALEP DİLEKÇESİ   Dilekçe Örneği (YR-EK-1

2) İMAR DURUMU Dilekçe Örneği (YR-EK-2) 3) HAFRİYAT TAŞIMA BELGESİ   4)

YAPI SAHİBİ BELGELERİ

 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Yetkili Kimlik Fotokopisi,
 • Ticaret Sicil Gazete Örneği,
 • Yetkili İmza Sirküleri,
 • Çed Görüşü,
 • Sığınak Taahhütnamesi,
 • Tapu

5)

MÜTEAHHİT FİRMA BELGELERİ

 • Faliyet Durum Belgesi
 • Yetkili Kimlik Fotokopisi,
 • Vergi Levhası,
 • Ticaret Sicil Gazete Örneğİ,
 • Yetkili İmza Sirküleri,
 • Mal Sahibi ile yapılan İnşaat Sözleşmesi(noter onaylı),
 • Müteahhitlik Taahhütnamesi, (YR-EK-3)
 • Müteahhitlik sınıfı grubunu gösteren belge. 

6) ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ - (YR-EK-4)

 • Kimlik Fotokopisi,
 • Diploma Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Hizmet Sözleşmesi,
 • Mesleki Faaliyet Taahütnamesi,
 • Tam zamanlı çalışmağına dair belge,
 • Oda kayıt belgesi.

7) İTFAİYE RAPORU   8) PROJELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • MİMARİ 4 TKM ,
 • STATİK 4 TKM ,
 • STATİK HESAP RAPORLARI,
 • ELEKTRİK 4 TKM,
 • MEKANİK PROJELER 4 TKM(YANGIN, ISI YALITIM, SIHHİ TESİSAT, ASANSÖR, HAVALANDIRMA)
 • ZEMİN ETÜT RAPORU (GEOTEKNİK RAPOR)
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ, (KAZI DOLGU HESABI,APLİKASYON PROJESİ, YOL KOTU TUTANAĞI)                                                                                                                                                                                                                                                               

9)

a) Proje Müellif Belgeleri(Mimar)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü.

b) Proje Müellif Belgeleri(statik)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü.

c) Proje Müellif Belgeleri(makine müh)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü.

d) Proje Müellif Belgeleri(Elektrik müh)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü.

e) Proje Müellif Belgeleri(jeoloji ve jeofizik müh)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü.

f) Proje Müellif Belgeleri(Harita müh)

 • Mesleki faaliyet taahhütnamesi, (YR-EK-5)
 • Diploma Fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgah,
 • Büro Tescil belgesi,
 • İmza Sirküsü,
 • Tus taahhütnamesi.

10)

YAPI DENETİM KURULUŞU BELGELERİ (YR-EK-6)

 • YİBF Bilgi Formu,
 • Y.D. Hizmet Sözleşmesi,
 • Y.D. Hizmet Taahhütnamesi,
 • Yapı Denetim İzin Belgesi,
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Y.D. Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi ve İmza Sirküleri,
 • Proje Kontrol Formu,
 • Y.D Hizmet Bedeli,
 • Denetçi Mim.ve Müh. Kimlik Fotokopisi, Denetçi Belge Fotokopisi, İkametgah .

11) ÜCRET (Halkbank Çorlu Şubesi TR53 0001 2009 3050 0016 0002 03 IBAN NO lu hesaba,Açıklama kısmında firma ismi ve işlem konusu belirtilerek yatırılacaktır.) 12) KARAYOLU GEÇİŞ İZİN BELGESİ VE PAFTASI (Kara yoluna cephe parselde karayollarından geçiş izini alınacaktır.) 13) KURUM GÖRÜŞÜ Gerektiğinde BOTAŞ-TEİAŞ-DSİ-GAZDAŞ-TEDAŞ'tan alınacaktır. 14) Tüm Projeler Tarafımıza Digital Ortamda(DWG VE PDF Dosyası ) verilecektir. Mimari proje kesitlerde ve vaziyette memleket kotu belirtilecektir. İşyeri Açma ruhsatı olan parsellerde yeni yapılacak binalar için makine yerleşim planı hazırlanacaktır.