OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri
1) BAŞVURU DİLEKÇESİ
2) TAPU FOTOKOPİSİ
3) YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ (Arkalı, önlü)
4) (VARSA) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ (Arkalı, önlü)
5) VAZİYET PLANI/KROKİ (Yanan/Yıkılan yapının parsel üzerindeki yerini gösterir)
6) MÜTEAHHİT FİRMA  BELGELERİ
 • Faaliyet Durum Belgesi,
 • Yetki Belgesi (Güncel),
 • Vergi Levhası,
 • Yetkili Kimlik Fotokopisi,
 • Yetkili İmza Sirküleri,
 • Ticaret Odası Kaydı( Güncel tarihli),
 • Mal Sahibi ile yapılan İnşaat Sözleşmesi,
 • Yıkım Taahhütnamesi .
7) YIKIM SORUMLUSU STATİK FENNİ MESUL BELGELERİ
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Diploma Fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Yıkım Sorumluluğu Taahütnamesi