OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için yapı kullanma izni için gerekli belgeler ile Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunmalıdır. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılır.

Gerekli Belgeler

Yapı kullanma izin belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak bir üst yazı ile Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler

1) YAPI KULLANMA İZNİ TALEP DİLEKÇESİ Mal Sahibi İmzalı olacak. Dilekçe Örneği (YKI-EK-1
2) RÖPERLİ KROKİ Harita Mühendisinden alınacak.
3)
  1. İŞ BİTİRME TUTANAĞI
  2. SIĞINAK RAPORU
  3. YANGIN TESİSAT RAPORU
  1. Yapı Denetim Kuruluşunca onaylı ve imzaları eksiksiz sunulacaktır.
  2. Yapı Denetim Yetkilisi, Denetmenlerince, Yapı Müteahhiti ve Yapı sahibince onaylı sunulacaktır.
  3. Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan,yangın algılama tahliye e söndürme sistemlerinin yapılması ve denetlenmesi ve bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair rapor.
4) ASANSÖR RUHSATI Ergene Belediyesine yapılacak müracatla,inceleme neticesinde verilecektir.
5) SİGORTA İLİŞİĞİ KESİLDİĞİNE DAİR YAZI Yapı Müteahhiti ve/veya Yapı Sahibi adına Ergene Sosyal Güvenlik Kurumu'dan alınacaktır.
6) VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI Çorlu Vergi Dairesinden alınacaktır.
7) ENERJİ KİMLİK BELGESİ Yetkili Mühendisler tarafından alınacak(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde belirtilen yapılar)
8) ÜCRET Halkbank Çorlu Şubesi TR53 0001 2009 3050 0016 0002 03 IBAN NO lu hesaba,Açıklama kısmında firma ismi ve işlem konusu belirtilerek yatırılacaktır.